Allitair, 2005, po Solitair, KWPN

Chov koní Zálezlice o naší spolupráci:

"Jsme rádi, že jsme navázali spolupráci s touto firmou a naši koně budou krmeni takto prověřenými krmivy, která jsou v chovu jednou z nejdůležitějších složek pro zdravý vývin nejen plodu, ale také hříběte po narození. Stejně tak je důležité, aby klisna samotná měla dostatek kvalitního krmiva při svém působení v chovu."

Zdroj: https://www.facebook.com/ChovZalezlice